Djur & natur understödd friskvård

Vi erbjuder djur & naturbaserad insats för ungdomar med behov av stöd och för att komma tillbaka till en meningsfull vardag. Insatserna är individanpassade och vårt mål är att skapa en trygg plats där varje deltagare får möjlighet att utvecklas inom sina förmågor. Studier har visat att djur och naturunderstödda insatser gör att stressnivåerna sjunker och det goda hormonet oxytocin ökar vilket i sin tur främjar välmåendet. Se här en liten film.
Välkomna till oss,