Priser

Hovslageri
Verkning och skor runt 1200  kr+ resa 
Enbart verkning (Mustang - barfotaverkning) 900 kr + resa
Verkning runtom + enbart skor fram 1000kr + resa
(Vid specialskor tillkommer extra kostnad då skorna kostar mer.)


Hösilagebal 

Per rundbal pris 500kr


Kraftfoder 
Primero total 315kr /säck 15kg
Läs mer om det spannmålsfria fodret här

Fodertillskott 
Några av tillskotten och prisexempel 

Minesyl  räcker 182 dag / häst pris 679 kr
Gastrofor för mag och tarm räcker 125 dag / häst pris 850 kr. Finns även i 2 kg hinkar som räcker 1 år / häst

Läs mer här om homeopathusets produkter 

Boxplats  2000kr 
Ingår ut / insläpp vardagar, fri tillgång på ekologiskt hö,  uppvärmda vattenkoppar i samtliga hagar.  Stallscema sköts kollektivt ut/insläpp helger. 

I mån av plats kan vi ta i konvalescenthäst för rehabilitering. Kontakta oss för pris.