Priser

Hovslageri
Verkning och skor runt 1200 kr+ resa
Enbart verkning (Mustang - barfotaverkning) 900 kr + resa
Verkning runtom + enbart skor fram 1000kr + resa
(Vid specialskor tillkommer extra kostnad då skorna kostar mer.)


Hösilagebal 

Per rundbal pris 500kr


Kraftfoder
Primero total 315kr /säck 15kg
Läs mer om det spannmålsfria fodret här

Fodertillskott
Några av tillskotten och prisexempel

Minesyl  räcker 182 dag / häst pris 679 kr
Gastrofor för mag och tarm räcker 125 dag / häst pris 850 kr. Finns även i 2 kg hinkar som räcker 1 år / häst

Läs mer här om homeopathusets produkter

Boxplats  2000kr
Ingår ut / insläpp vardagar, fri tillgång på ekologiskt hö, uppvärmda vattenkoppar i samtliga hagar. Stallscema sköts kollektivt ut/insläpp helger.

I mån av plats kan vi ta i konvalescenthäst för rehabilitering. Kontakta oss för pris.