Egen odling av ekologist stråfoder

En sund mage hos hästen gör inte bara hästen till en glad individ utan flera andra positiva effekter uppnås då den inte åsamkar sig onödiga inflammationer för att tarm och mage håller sig friska .  Poängen med vårt stråfoder är att man inte ska behöva "banta" sin häst. Den är ju ämnad att äta 16-18 tim/dygn. Med vårt stråfoder kan du inte övermata hästen eftersom vi valt att hålla stärkelsen och socker på väldigt låg nivå.

Vi har tre olika vallar där två av dem har inslag av lusern och örter den tredje harvenbart gräs med lågt energi och örter. Örterna gör det ogynnsamt för parasiter att ta fäste i tarmväggen .

 Vallen får växa långsamt och skörden tas först då axet nästan gått i frö vilket ger ett långt strå med högt fiber- och proteininet fördelat på hela långa strået.

 Hästen får tugga länge med den positiva följden att den får mer salivutsöndring som i sin tur gynnar en jämnare och långsammare process genom mage och tarm och hästen kan uppta näringen  precis som den ska.  

Analys tas vid varje skörd.
Vid skörd plastar vi in rundbalar.


Vi är även återförsäljare till:

Total horsefeed Ett spannmålsfritt foder Pris 315 kr/15 kg säck.
Läs  mer om fodret här: http://www.totalhorsefeed.se


OCH

Samtliga vitamin- och mineraltillskott från Homeopathuset