Egen odling av ekologiskt stråfoder

En sund mage hos hästen gör inte bara hästen till en glad individ utan flera andra positiva effekter uppnås då den inte åsamkar sig onödiga inflammationer för att tarmen håller sig  frisk.  Poängen med vårt stråfoder är att man inte ska behöva "banta" sin häst. Den är ju ämnad att äta 16-18 tim/dygn. Med vårt stråfoder kan du inte övermata hästen eftersom vi valt att hålla näring, socker och protein på något lägre nivå.

Vår vall består av sedvanliga grässorter ämnade för hästar men också inslag av örter som hästen själv skulle välja att äta om den hade varit i vilt tillstånd. Örterna gör det ogynnsamt för parasiter att ta fäste i tarmväggen . Vallen får växa långsamt och skörden tas först då axet nästan gått i blom vilket ger ett långt strå med högt fiber- och något lägre proteininnehåll.  Sockerhalten är så gott som obefintlig. Hästen får tugga länge med den positiva följden att den får mer salivutsöndring som i sin tur gynnar en jämnare och långsammare process genom mage och tarm och hästen kan uppta näringen  precis som den ska.  

Analys tas vid varje skörd.
Vid skörd plastar vi in rundbalar som väger ca 500 kg st.


Vi är även återförsäljare till:

Primero Total Ett spannmålsfritt foder Pris 315 kr/15 kg säck.
Läs  mer om fodret här: http://www.totalhorsefeed.se


OCH

Samtliga vitamin- och mineraltillskott från Homeopathuset